• Chodby a schodiště
 • Střecha a fasáda
 • Statika stavby
 • Okna parapety a balkony

Technický audit SVJ a BD

Blíží se konec záruční doby domu vašeho SVJ a považujete za rozumné provést kontrolu jeho společných částí před koncem záruční doby? Nebo potřebujete posoudit stav domu a k tomu ještě navrhnout plán oprav?

Ano, je to velmi rozumné. Technický audit SVJ a BD se provádí: 1) před koncem záruční doby s cílem identifikovat vady domu a uplatnit je u developera. 2) kdykoliv po záruční době s cílem popsat skutečný stav domu a navrhnout plán oprav pro budoucí období.
Technický audit před koncem záruční doby je dobré provést hlavně proto, aby byly identifikovány vady domu. Reklamační protokol je pak předán developerovi. Ten provede odstranění vad na vlastní náklady.
A proč je dobré technický audit před koncem záruční doby provádět, když je dům takřka nový? Protože společné části domu

+ chci vědět víc

(suterén, chodby, schodiště, fasádu, balkony lodžie, střechu, požární ucpávky, výtahy, hasící zařízení, rozvody, okna a dveře ve společných prostorách, venkovní úpravy, chodníky) ve většině případů nikdo v minulosti nezkontroloval. Technický audit před koncem záruční doby je poslední možnost, jak uplatnit vady u prodávajícího a nechat je odstranit na jeho náklady. Ze zkušeností víme, že vady mohou mít vážný charakter, resp. že jejich odstranění je velmi finančně náročné.
U starších domů se po provedení technického auditu dozvíte, co, kdy a za kolik bude třeba v příštích letech udělat. Představenstvo SVJ či BD tak dostane do rukou základní informaci o technickém stavu domu a o nákladech na jeho opravy. Většinou se takový audit projedná na členské schůzi. Výsledkem může být stanovení priorit pro provádění oprav se stanovením výše příspěvku do fondu oprav.
Napište nám a my Vám rádi předložíme nabídku na technický audit vašeho SVJ či BD.

- skrýt

Mám zájem608 557 698Po-Pá: od 8 do 18

Jak
probíhá
spolupráce

 • 1Vaše nezávazná poptávka
 • 2Naše krátká návštěva u Vás v domě a upřesnění rozsahu spolupráce
 • 3Podpis smlouvy o dílo a uhrazení menší zálohy
 • 4Provedení prohlídky a kontroly domu
 • 5Zpracování a předání dohodnutých výstupů (protokol s vadami či zpráva o stavu domu, či plánem oprav a investic)
 • 6Bezhotovostní platba na základě zaslané faktury

Otázky a odpovědi

 • 01 Jak máme členům SVJ zdůvodnit nutnost provádění technického auditu před koncem záruční doby?

  Ze zkušenosti víme, že společné části domu reálně nikdo nepřevezme, nebo jen formálně. Takže zatímco byty si lidé při jejich koupi zkontrolují, tak například střechu, fasádu, garáže či výtah nikdo řádně nezkontroluje. Navíc se v průběhu záruční doby začnou projevovat vady. A pokud se neudělá kompletní kontrola domu před koncem záruční doby a neuplatní se zjištěné vady u prodávajícího, resp. developera, zůstanou vady buď neodstraněny, a nebo jejich odstranění zaplatí členové SVJ.

 • 02 Co máme udělat, abychom od vás dostali nabídku na kontrolu domu před koncem záruční lhůty?

  Napište poptávku, obratem se Vám ozveme. Domluvíme si schůzku u Vás v domě a po krátké prohlídce Vám do druhého dne zašleme nabídku. Ta bude obsahovat podrobný popis toho, co všechno se kontroluje a kolik to bude stát. Celá kontrola je pak provedena v průběhu jednoho týdne. Pouze velká SVJ (nad 100 bytů), trvají trochu déle.

 • 03 Jak může vaše služby využít starší SVJ či BD?

  Často se na nás obrací představenstva starších BD a SVJ s žádostí o posouzení celkového stavu domu s následným zpracováním návrhu plánu oprav či investic s určením priorit jejich provedení. Tyto informace od nás pak projednají na svých shromážděních. Často je také použijí ke stanovení výše příspěvků do fondu oprav.

 • 04 Zajistíte také následný Technický dozor při realizaci oprav domu?

  Ano. Často k tomu dochází. Dokážeme pomoci i s přípravou výběrových řízení na projektanty či zhotovitele prací, včetně dodání návrhu smlouvy o dílo. Často jsme na jednání o finálních podmínkách spolupráce mezi SVJ či BD a zhotovitelem zváni jako poradce. Zajištění technického dozoru je pak vyvrcholením spolupráce se SVJ či BD.

Reference

technický audit SVJ a BD

Tuto službu poskytujeme od roku 2014. Technické audity jsme realizovali jak v menších domech např. Společenství vlastníků pro dům č.p. 1023, Praha 4 s 11 byty, tak v těch největších SVJ, jako je Společenství vlastníků Garden Towers, Olšanská 2898, Praha 3 se 700 byty.

Ceník

technický audit SVJ a BD

Návrh ceny Vám sdělíme ihned, jak nás seznámíte s Vašimi požadavky na rozsah spolupráce. Vždy se budeme snažit Vám s našimi cenami vyjít vstříc.

Mám zájem608 557 698Po-Pá: od 8 do 18
Zavřít

Máte zájem? Napište nám.

  Používáním webových stránek DOMEO IN s.r.o., souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

  OK