• Tepelné mosty
 • Hydroizolace a drenáže
 • Statika stavby
 • Inženýrské sítě

Příprava rekonstrukce a technický dozor

Připravujete stavbu, přestavbu či rekonstrukci rodinného domu? Jste SVJ nebo BD a plánujete opravy, rekonstrukce či investice ve vašem domě? Poctivá příprava rekonstrukce a technický dozor to řeší.

Příprava rekonstrukce a technický dozor jsou velmi důležité. Pokud cokoliv zanedbáte, vždy se to vymstí. A je jedno, jestli se jedná o soukromého investora, či SVJ, nebo BD.
Z našich zkušeností víme, že přípravě se věnuje velmi málo času. Nespoléhejte proto na náhodu.
Až v průběhu prací se například zjistí, že není přesně ujednáno, co všechno je předmětem smlouvy o dílo. Z toho pak plynou nároky na vícepráce a s tím spojené vysoké

+ chci vědět víc

vícenáklady. Nebo není dohodnut přesný termín dokončení prací. Ty se pak mohou protáhnout o několik měsíců a Vy nemáte možnost zhotovitele nijak sankcionovat. Další chybou bývá absence dohody na způsobu převzetí hotového díla. A to může mít dalekosáhlé následky v podobě horší kvality díla, vícenákladů a omezená záruky na dílo.
Samostatnou kapitolou jsou sankce a pokuty při nedodržení jednotlivých bodů smlouvy. Je toho skutečně mnoho, na co musí být pamatováno při přípravě rekonstrukce či stavby domu.
A my vám umíme s přípravou rekonstrukce pomoci. Můžeme být vaším partnerem při přípravě a realizaci výběrových řízení na projekční práce, či na zhotovitele prací, nebo můžeme tyto procesy zajistit „na klíč“ s Vaším dohledem. Jsme schopní připravit návrh smlouvy o dílo a projednat jej s vybraným partnerem, či jej rovnou zakomponovat do podmínek výběrového řízení.
Následně pak zajišťujeme i technický dozor při realizaci prací. Dohlížíme, aby byly práce provedeny přesně dle smlouvy. Hlídáme tak kvalitu prací, jejich cenu a termín realizace. Provádíme kontrolu vad a nedodělků. Dílo pak protokolárně převezmeme. Cílem je, aby byla dodržena kvalita, cena a termín přesně dle smlouvy.
Příprava rekonstrukce a technický dozor jsou důležité pro hladký a bezpečný průběh jakýchkoliv stavebních prací.

- skrýt

Mám zájem608 557 698Po-Pá: od 8 do 18

Jak
probíhá
spolupráce

 • 1Vaše nezávazná poptávka
 • 2Naše setkání s Vámi a upřesnění rozsahu spolupráce
 • 3Podpis smlouvy o dílo
 • 4Realizace dohodnuté činnosti
 • 5Průběžná úhrada za provedené služby, vždy až po jejich provedení

Otázky a odpovědi

 • 01 Co by člověk neměl opomenout při přípravě stavby domu či jeho rekonstrukce?

  Je to celá škála na sebe navazujících úkonů. A protože se absolutní většina prací realizuje dodavatelsky, tak už podmínkám výběru správného dodavatele je nutno věnovat maximální pozornost. Je například nutné předkládat Váš návrh smlouvy o dílo uchazečům předem, nikoliv až si některého z nich vyberete.

 • 02 Proč je tak důležité mít vlastní návrh smlouvy o dílo?

  Smlouva o dílo musí obsahovat všechna důležitá ujednání mezi objednatelem a zhotovitelem. Musí být přesně definován předmět díla a jeho kvalita, kdo za co v průběhu realizace díla odpovídá, v jakých termínech bude co prováděno a kolik to všechno bude stát a jaký bude způsob platby (zálohy?, dílčí faktury?). Musí být stanoveny sankce a pokuty a také způsob předání a převzetí díla. Jedině smlouva obsahující tato kogentní ustanovení je po jejím sepsání a podepsání platná. Není tak možné, abyste se se zhotovitelem dohodli na spolupráci, aniž byste neměli při jednání k dispozici návrh smlouvy. Z taktického hlediska je dobré, abyste návrh smlouvy předložili Vy, nikoliv zhotovitel. Proto je potřeba mít po ruce někoho, kdo všem těmto procesům rozumí a může Vám s nimi poradit.

 • 03 Zajišťujete i jednání s úřady v procesu získávání stavebního povolení?

  Ano, zajistíme Vám vše „na klíč“, pokud budete chtít. Výsledkem je platné stavební povolení.

 • 04 Co vlastně řeší stavební dozor a proč by ho měl dělat někdo jiný než samotný stavebník?

  Stavební dozor je zástupce stavebníka / investora na stavbě. Dohlíží, aby byla plněna smlouva o dílo. Kontroluje průběh stavby, zda-li postupuje v souladu s projektovou dokumentací, hlídá kvalitu všech prováděných prací. Má právo stavbu zastavit, pokud se vyskytnou závažná pochybení či dokonce nesoulad se smlouvou, resp. s projektovou dokumentací. Dohlíží, aby byla dodržena sjednaná cena prací – minimalizuje nároky zhotovitele na vícepráce, a dohlíží na plnění časového harmonogramu.
  Technický dozor neřídí stavbu, to je dle Stavebního zákona povinností stavbyvedoucího.

 • 05 Mohu si dělat stavební dozor sám?

  Stavební dozor si jistě můžete dělat sami. V mnoha případech tomu tak také je. Měli byste však rozumět všemu, co je sepsáno ve smlouvě, mít přehled o obsahu stavebního zákona, vyznat se v základních stavebních postupech a být schopni s předstihem vnímat vše, co se na stavbě teprve bude dít, protože stavební práce nelze po jejich realizaci vrátit zpět. Musíte mít také spoustu času, protože výkon stavebního dozoru souvisí s průběhem stavebních prací a ty probíhají v běžné pracovní době. A jen málokdo si může dovolit trávit čas přes den na stavbě a zároveň vykonávat svoje běžné pracovní povinnosti. A stavba na nikoho nečeká, až bude mít čas si přijít zkontrolovat probíhající práce. Proto je dobré najmout profesionální stavební dozor. Cena není nijak závratná.   

Reference

příprava rekonstrukce a technický dozor

Tyto služby poskytujeme od roku 2014 jak soukromým osobám, tak SVJ a BD. Máme za sebou mnoho realizovaných projektů. Jedná se o stavby a rekonstrukce rodinných domů, zateplení fasád domů SVJ a BD, výměnu páteřních rozvodů v bytových domech, rekonstrukce samostatných bytů atd.

Ceník

příprava rekonstrukce a technický dozor

Návrh ceny Vám sdělíme ihned, jak nás seznámíte s Vašimi požadavky na rozsah spolupráce. Vždy se budeme snažit Vám s našimi cenami vyjít vstříc.

Mám zájem608 557 698Po-Pá: od 8 do 18
Zavřít

Máte zájem? Napište nám.

  Používáním webových stránek DOMEO IN s.r.o., souhlasíte s využíváním cookies ve vašem prohlížeči.

  OK